SEKCE KLINICKÉ NEUROIMUNOLOGIE A LIKVOROLOGIE
Novinky Kongresy Úkoly a cíle Historie Statut Členství Výbor sekce Zápisy výboru Organizační struktura Imunologie Biochemie Radiodiagnostika Biostatistika Kontakt Odkazy Sponzoři

Zápis ze zasedání výboru SNIL s vedoucími MSC

8. 6. 2018 - byl zveřejněn zápis ze zasedání výboru s vedoucími MSC. Zasedání proběhlo 17. 5. 2018. Zápis je také k dispozici v této sekci.


Korespondenční volby do Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP

23. 6. 2016 byly zveřejněny výsledky voleb ZDE. Všem zvoleným srdečně blahopřejeme.

16. 5. 2016 byl zveřejněn Hlasovací lístek spolu s Dopisem voličům. Dokumenty byly tajé předány ČLS JEP pro rozeslání na korespondenční adresy voličů.

15. 3. 2016 zde je zveřejněn aktualizovaný seznam členů sekce

4. 3. 2016 - Vážení členové SKNIL ČNS ČLS JEP (sekce), věnujte, prosím, pozornost výzvě a seznam členů k volbám do sekce. Návrhy na kandidáty je možné zasílat do 8. 5. 2016 na email sekretariat@czech-neuro.cz.
Děkujeme za spolupráci, volební komise sekce.


Prohlášení výboru SNIL k registru ReMuS

22. 2. 2016 - Výbor SNIL souhlasí s jednorázovým exportem dat z registru ReMuS, který je specifikován v Žádosti o provedení jednorázové analýzy z registru ReMuS za období 30.6.2013 – 30.6.2015 podané firmou Teva.
Pavel Hradílek,
Sekretář Výboru SNIL


Registr pacientů s roztroušenou sklerózou

5. 9. 2015 - V konferenčním centru Fakultní nemocnice Brno se v pátek 2. října 2015 od 12:30 do 18:00 hodin bude konat pracovní seminář na téma Rozvoj celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou ReMuS a práce s databázovým programem. Další informace naleznete na pozvánce a v podrobném programu.


Výroční zpráva

26. 7. 2015 - byla zveřejněna výroční zpráva Výboru sekce SNIL NS ČLS JEP za roky 2013 až 2015. Zpráva je umístěna společně se zápisy z jednání výboru v této sekci.


CONy Congress - Multiple Sclerosis Day

5. 12. 2013 - V rámci 8. světového kongresu Controversies in Neurology proběhl MS den. Detaily o této aktivitě společně s programem najdete na stránkách kongresu.


Avonex

24. 7. 2012 - Stanovisko Sekce neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP k HoZ SÚKL týkající se Avonexu je k dispozici zde.


Klinický standard pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica

1. 5. 2012 - Klinický standard byl vyvíjen členy České neurologické společnosti ČLS JEP a dalšími odborníky, za metodické pomoci a vedení pracovníků Národního referenčního centra a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno, s použitím literárních pramenů a zahraničních guidelines.
Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž zástupci jsou členy autorského týmu a byl schválen Národním referenčním centrem.
Standard


Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis

21. 2. 2012 - Tento klinický standard byl vytvořen představiteli České neurologické společnosti ČLS JEP, Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie, Neuromuskulární sekce a dalšími odborníky, za metodické pomoci a vedení pracovníků Národního referenčního centra a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity. Byl oponován představitelem České neurologické společnosti a Neuromuskulární sekce ČLS JEP.
Standard


Stanovisko SNIL a novela zákona 48/1997 Sb

1. 7. 2011 - Zde je zveřejněno stanovisko Výboru Sekce pro neuroimunologii a likvorologii NS ČLS JEP a vedoucích Center pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění v České republice ke změnám souvisejícím s přijetím novely zákona 48/1997 Sb.


Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Výbor Sekce neuroimunologie a likvorologie (SNIL) České neurologické společnosti (ČNS) České lékařské společnosti (ĆLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP) nabízí zájemcům možnost zařadit se mezi nové členy SNIL ČNS ČLS JEP formou elektronické registrace a současně vyzývá všechny členy SNIL ČNS ČLS JEP o elektronickou aktualizaci základních dat (jméno, příjmení, titul, email, adresa pracoviště). ZDE JE MOŽNO PROVÉST REGISTRACI!

Podmínkou členství v kterékoliv sekci ČNS ČLS JEP, včetně SNIL ČNS ČLS JEP je členství v České neurologické společnosti ČLS JEP. Členové splňující tuto podmínku mohou volit a být voleni do výboru SNIL ČNS ČLS JEP.

Výbor SNIL ČNS ČLS JEP

 

ukončení tabulky
hippocampus receprors type 2 for TRAIL

Obrázek vlevo a v záhlaví je grafickou modifikací imunoflorescenčního snímku hipokampu se zvýrazněnými receptory typu 2 pro TRAIL (tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand): Neurological disorders: On TRAIL of MS treatments, Nature Rewiews Neuroscience, http://www.nature.com/drugdisc/res_high/articles/nrn1714.html

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček