SEKCE KLINICKÉ NEUROIMUNOLOGIE A LIKVOROLOGIE
Novinky Kongresy Úkoly a cíle Historie Statut Členství Výbor sekce Zápisy výboru Organizační struktura Imunologie Biochemie Radiodiagnostika Biostatistika Kontakt Odkazy Sponzoři

Kongresy

16. Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny

Sekce neuroimunologie a likvorologie a Nadační fond IMPULS ve spolupráci s Nadačním fondem pro neurovědy a Czech production připravuje pravidelně po 2 letech celostátní neuroimunologické a likvorologické sympózium, které se bude konat ve dnech 31. května a 1. června 2013 v Praze v prostorách Děkanátu 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2. Ke stažení je první informace .


VII. olomoucký workshop cévní neurologie a 11. neurosonologické dny

SNIL je spoluorgamozátorem akce, která se koná v Olomouci ve dnech 23. – 24. 6. 2011. Více informací k akci a elektronická registrace jsou na stránkách pořadatele.


24. Český a Slovenský neurologický sjezd

Neurologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou neurologickou společností SLS a Neurologickou klinikou LF UK a FN Hradec Králové pořádala ve dnech 24. - 27. 11. 2010 v Hradci Králové 24. Český a Slovenský neurologický sjezd.


14. Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny

Ve dnech 11.- 12. června proběhla výroční postgraduální akce 14. Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny, kterou pořádala SNIL NS ČLS JEP. Zde je ke stažení finální program akce.


6. Olomoucké neuroimunologické sympozium s mezinárodní účastí

Ve dnech 16.- 17. září pořádala SNIL NS ČLS JEP, Slovenská neurologická spoločnosť SLS, Univerzita Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc 6. Olomoucké neuroimunologické sympozium s mezinárodní účastí. Více informací o akci můžete nalézt zde.


ukončení tabulky
hippocampus receprors type 2 for TRAIL

Obrázek vlevo a v záhlaví je grafickou modifikací imunoflorescenčního snímku hipokampu se zvýrazněnými receptory typu 2 pro TRAIL (tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand): Neurological disorders: On TRAIL of MS treatments, Nature Rewiews Neuroscience, http://www.nature.com/drugdisc/res_high/articles/nrn1714.html

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček